Tìm kiếm
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của HĐND huyện
False 15555Ngày cập nhật 03/07/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của HĐND huyện lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 237