Tìm kiếm
Kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021
False 19057Ngày cập nhật 27/07/2017

Ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã thông qua 04 nghị quyết.

1. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018.

2. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đại biểu Trần Minh Hải.

3. Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2017

4. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2016.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.504