Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dưng Nông thôn mới trên địa bàn huyện
False 3699Ngày cập nhật 23/08/2019

    Ngày 21/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND về việc “Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.

 

     Qua đó, nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chỉ ra được những khó khăn, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.  Kết thúc giám sát, Đoàn báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trình HĐND huyện xem xét tại kỳ họp thứ 9 (6 tháng đầu năm 2019).

    Đối tượng giám sát đợt này bao gồm: Giám sát trực tiếp đối với các xã: Thượng Quảng, Thượng Nhật và Thượng Lộ; giám sát gián tiếp (thông qua báo cáo) đối với các xã: Thượng Long, Hương Hữu, Hương Phú, Hương Lộc, Hương Giang, Hương Hòa, Hương Sơn. Cấp huyện: Hội Nông dân huyện, phòng Nông nghiệp & PTNT và làm việc với UBND huyện. 

   Thời gian giám sát  theo lịch từ ngày 10 đến 19/9/2019./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.163.646
Truy cập hiện tại 558