Tìm kiếm
Hội đồng nhận dân huyện Nam Đông Thông báo triệu tập kỳ họp bất thường thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021
False 2156Ngày cập nhật 01/08/2019

Ngày 30/7/2019 Hội đồng nhân dân ban hành Thông báo số 12/TB-HĐND  về việc triệu tập kỳ họp bất thường thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Nội dung chủ yếu: Xem xét báo cáo, tờ trình, Đề án của UBND huyện về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đông. Đồng thời, thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đông.

Thời gian tổ chức kỳ họp 01 buổi, vào ngày  07 tháng 8 năm 2019; địa điểm tại Hội trường Huyện ủy./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.060.386
Truy cập hiện tại 595