Tìm kiếm
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2019
False 5085Ngày cập nhật 04/07/2019

Ngày 27/6/2019 Thường trực HĐND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019 và rà soát thông qua các văn bản chuẩn kỳ họp thứ 8 HĐND khóa VI. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên Văn phòng. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Qua rà soát thảo luận, Thường trực HĐND huyện đã thông qua 5 văn bản, cụ thể: Chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri kỳ họp thứ 8; Báo cáo kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 7; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Trưởng, Phó Ban bám nội dung thông báo liên tịch để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; Văn phòng rà soát hoàn chỉnh các nội dung văn bản theo ý kiến tham gia tại buổi họp, nhằm phục vụ tốt kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.564