Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
    Ngày 14/5/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả giám sát về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Do Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, chủ trì cuộc họp.  
     Sáng ngày 14/5/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước – PCT UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.    
     Sáng ngày 03 tháng 4 năm 2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện,Thường trực HĐND xã, thị trấn trong Quý I. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND và  triển khai nhiệm vụ quý II/2019 theo luật định. 
      Ngày 19/3/2019 Thường trực HĐND huyện ban hành báo cáo 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện.    
     Chiều ngày 12/3/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Hương Phú “Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị ”. Thành phần đoàn bao gồm: Ông Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn; bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; 2 Phó ban HĐND huyện; các đơn vị liên quan: Phòng Tài chính – KH, phòng Tư pháp, phòng Nội vụ huyện, Hội nông dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
    Sáng ngày 12/3/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Hương Giang “Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị ”. Thành phần đoàn bao gồm: Ông Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn; ông Hồ Ngọc Hà và bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Phó ban HĐND huyện; các đơn vị liên quan: Phòng Tư pháp, Hội nông dân, Văn phòng HĐND và UBND huyện.  
     Ngày 04/3/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2018”. 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp này, HĐND huyện đã ban hành 04 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; (2) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; (4) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2017.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.898.114
Truy cập hiện tại 47