Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
      Ngày 19/3/2019 Thường trực HĐND huyện ban hành báo cáo 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện.    
     Chiều ngày 12/3/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Hương Phú “Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị ”. Thành phần đoàn bao gồm: Ông Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn; bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; 2 Phó ban HĐND huyện; các đơn vị liên quan: Phòng Tài chính – KH, phòng Tư pháp, phòng Nội vụ huyện, Hội nông dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
    Sáng ngày 12/3/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Hương Giang “Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị ”. Thành phần đoàn bao gồm: Ông Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn; ông Hồ Ngọc Hà và bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Phó ban HĐND huyện; các đơn vị liên quan: Phòng Tư pháp, Hội nông dân, Văn phòng HĐND và UBND huyện.  
     Ngày 04/3/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2018”. 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp này, HĐND huyện đã ban hành 04 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; (2) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; (4) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2017.
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019; trên cơ sở Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chương trình công tác năm 2019 như sau:
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Nam Đông
Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018, các Ban của HĐND huyện Nam Đông tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do đồng chí Hồ Sỹ Minh- Trưởng ban KT-XH làm chủ trì; dự và chỉ đạo có đồng chí Hồ Ngọc Hà- Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; ngoài ra còn sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Thành- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện và các thành viên của 2 ban.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.853.034
Truy cập hiện tại 35