Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành Chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các Ban HĐND huyện, các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan vào cập nhật thực hiện./.
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan, các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.
Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành Chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2021, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các Ban HĐND huyện, các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan, các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.
Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần gồm: đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện. Qua thảo luận của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND huyện đi đến thống nhất hoàn thiện nội dung ký phát hành.  
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2021. Đề nghị các cơ quan ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào cập nhật thực hiện./.
Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11; sau kỳ họp Hội đồng nhân dân đã ban hành Biên Bản kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021
  Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND khóa VI. Đề nghị các Đại biểu HĐND huyện, các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.
   Vào lúc, 11 giờ 45 ngày 17/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.      HĐND đã xem xét 22 báo cáo, tờ trình và thông qua 02 đề án và 08 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; về dự toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về đề án đào tạo nghề cho lao động, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển văn hóa và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về thu gom, xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện: Về kết quả thực hiện nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 của HĐND huyện về Đề án “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn ngân sách huyện.        
      Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 16/12/2020 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ 11 khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Tuấn – UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ông Trương Công Nam – Đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Nam Đông; các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan, các xã, thị trấn.
Thường trực HĐND huyện gửi Kế hoạch, đề cương báo cáo tổng kết lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 504