Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
     Chiều ngày 01/10/2021 Thường trực HĐND huyện làm việc với trường TH Thượng Lộ về thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021. Thành phần đoàn tham dự bao gồm: Bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện - Phó đoàn giám sát; Phó các Ban HĐND huyện; các phòng ban liên quan: Tài chính – KH; Giáo dục – ĐT huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện và Ban giám hiệu nhà trường.  
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị giao ban quý III năm 2021 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Kính mong các  thành phần liên quan, Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.
      Chiều ngày 24/9/2021 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện làm việc với trường TH và THCS Kim Đồng, về kết qủa thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021 của trường. Thành phần đoàn tham dự bao gồm: Bà Huỳnh Thị Lan – Phó chủ tịch HĐND huyện - Phó đoàn giám sát; Phó các Ban HĐND huyện; các phòng ban liên quan: Tài chính – KH; Giáo dục – ĐT huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện và Ban giám hiệu nhà trường.  
     Ngày 24/9/2021 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện làm việc với trường Mầm Non Thượng Long, về kết qủa thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021 tại trường. Thành phần đoàn tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan, Phó chủ tịch HĐND huyện - Phó đoàn giám sát; các đồng chí thành viên đoàn giám sát; mời các phòng ban liên quan: Tài chính – KH; Giáo dục – ĐT huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện và Ban giám hiệu nhà trường.
       13 giờ 30 phút ngày 29/9/2021 HĐND huyện tổ chức khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ nhất khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thu Hương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND, UBMTTQVN và các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn.
      Đề án Quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nhằm Quy hoạch và định hướng phát triển lâu dài về tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, môi trường và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế -xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển; là sơ sở để lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền. Đồng thời, quy hoạch là tiêu chí số 1 của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM cấp xã, cấp huyện. Tuy nhiên, đến nay công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, các đồ án quy hoạch nông thôn mới các xã giai đoạn 2011-2020 đã hết hiệu lực, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân và xu hướng đô thị hóa nông thôn; quy hoạch xây dựng vùng huyện chưa được triển khai, nhiều quy hoạch chuyên ngành (quy hoạch điện, quy hoạch giao thông, quy hoạch thủy lợi…) chưa được rà soát, tích hợp vào quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2015-2020 đã hết hiệu lực; quy hoạch chung thị trấn Khe Tre còn nhiều hạn chế, chưa xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, thiếu quy chế quản lý quy hoạch; quy hoạch chi tiết đô thị còn thiếu, chưa xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần XVI, xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn huyện NTM cần phải lập Đề án quy hoạch và phát triển đô thị làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo lập và quản lý các quy hoạch cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng đô thị và xây dựng thị trấn Khe Tre đạt chuẩn “văn minh đô thị”. (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ nhất HĐND khóa VII, rất mong các đ/c ĐB.HĐND và  các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào nghiên cứu)    
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, về đề án giải thể phòng y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế từ Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện. Rất mong các đ/c ĐB HĐND huyện, các cơ quan đơn vị liên quan, các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./. (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ nhất HĐND huyện khóa VII)
Văn phòng gửi Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện, về quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. rất mong các đ/c đại biểu HĐND huyện, các cơ quan đơn vị liên quan, các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./. (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ nhất, khóa VII)
     Ngày 23/9/2021 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện làm việc với trường Bán trú Long – Quảng, về kết qủa thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021 tại trường. Thành phần đoàn tham dự bao gồm: Bà Huỳnh Thị Lan – Phó chủ tịch HĐND huyện - Phó đoàn giám sát; Phó các Ban HĐND huyện; các phòng ban liên quan: Tài chính – KH; Giáo dục – ĐT huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện và Ban giám hiệu nhà trường.  
Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi đề án giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế từ Phòng Y tế huyện vào Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các cá nhân liên quan vào nghiên cứu thực hiện./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.839.912
Truy cập hiện tại 6.164