Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
      Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND xã Thượng Quảng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2019. Do đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện – Trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện phòng Nông nghiệp – PTNT, phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ban phát triển các thôn và các ngành liên quan xã Thượng Quảng.    
    Ngày 04/9/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thông qua nội dung báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện Nghị quyết 01 về đề án “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021. Do Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, chủ trì cuộc họp.  
    Ngày 21/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND về việc “Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.  
      Chiều ngày 21/8/2019, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo”. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Phía UBND huyện có đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ huyện tham dự buổi làm việc.
    Chiều ngày 14/8/2019, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Thượng Nhật về kết quả thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2021 và những năm tiếp theo”, do đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện – Phó Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Phía UBND xã có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT xã tham dự buổi làm việc.  
    Sáng ngày 07/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức khai mạc kỳ họp bất thường thứ 4, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Để thông qua đề án tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đông. Thành phần tham dự kỳ họp gồm: Địa diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các Đại biểu HĐND huyện; các Thành viên ủy ban huyện; lãnh đạo các Ban của đảng, Chánh Văn phòng Huyện ủy và  Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
    Chiều ngày 31/7/2019 đoàn công tác Thường trực HĐND huyện có buổi làm việc với 02 xã Thượng Long và Thượng Quảng, để chứng kiến việc ký kết biên bản thống nhất giải quyết tranh chấp đất giữa 02 xã. Thành phần tham dự: phía cấp huyện có đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí PCT HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMT huyện; đồng chí Lê Văn Bát – Trưởng Ban pháp chế; đồng chí Lê Thanh Hồ - PCT UBND huyện và các đồng chí trong đoàn giám sát; cấp xã gồm có các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy 02 xã.
    Ngày 30/7/2019 Thường trực HĐND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019 và phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp bất thường thứ 4 HĐND khóa VI. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên Văn phòng. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.  
Ngày 30/7/2019 Hội đồng nhân dân ban hành Thông báo số 12/TB-HĐND  về việc triệu tập kỳ họp bất thường thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021.  
Sáng ngày 29/7/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp bất thường thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ  trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.980.317
Truy cập hiện tại 268