Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 7, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và kinh phí hoạt động của Tổ trong năm 2018
    Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2018. nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, xã 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng thời, triển khai Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm do HĐND bầu và phê duyệt. Thành phần tham dự có đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Đồng chí Lê Thanh Hồ – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện; Thường trực và Trưởng 2 Ban HĐND các xã, thị trấn.
   Chiều ngày 23/10/2018 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ – PCT UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.  
     Ngày 17/10/2018 Thường trực HĐND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 10 và một số nhiệm vụ quan trọng tâm những tháng còn lại năm 2018. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên Văn phòng. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.
   Ngày 02/10/2018 HĐND huyện đã ban hành báo cáo số 17/BC-HĐND về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện      Trong 9 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện đã tổ chức 03 kỳ họp: 02 Kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018. Tại các kỳ họp, HĐND đã thông qua 11 Nghị quyết. Ngoài việc chuẩn bị tốt các kỳ họp ở cấp mình, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc,  hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp 6 tháng đầu năm đúng luật định. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 Hội nghị giao ban quý I và quý II để nắm bắt tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và HĐND cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật. Qua đó, nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi đại biểu thực hiện nhiệm vụ; cùng nhau thảo luận rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp khắc phục. Thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
       Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành báo cáo kết quả số 16/BC-ĐGS ngày 28/9/2018 về kết quả giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến năm 2017. Qua đó, đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị đề xuất những nội dung liên quan đến các ngành cấp tỉnh, huyện, các xã, thị trấn yêu cầu khắc phục trong thời gian tới. Đoàn giám sát sẽ trình bày báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 7, để HĐND huyện xem xét quyết định ban hành nghị quyết theo luật định./.  
   Ngày 14/9/2018 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp để thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tập trung trong quá trình thi công một số công trình trên địa bàn huyện. Do Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, chủ trì cuộc họp.
     Ngày 05/9/2018 Đoàn giám sát HĐND huyện có buổi làm việc với UBND huyện về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tập trung trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, Hồ Ngọc Hà – Phó chủ tịch HĐND huyện Phó trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường trực, Phó 2 Ban HĐND huyện; các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện; phía UBND huyện có đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện, các phòng chuyên môn liên quan: Trung Tâm Quỹ đất, Phòng Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường và các xã: Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Nhật, Thị trấn Khe Tre.            Qua đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các khu tái định cư trong quá trình thi công ở một số công trình trên địa bàn huyện; chỉ ra những tồn tại, hạn chế khó khăn vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát trong thời gian tới.
    Sáng ngày 22/8/2018 Đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí hộ dân đến ở tại các khu tái định cư tập trung trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoạn, Hồ Ngọc Hà – Phó chủ tịch HĐND huyện Phó trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường trực, Phó 2 Ban HĐND huyện; các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.741.652
Truy cập hiện tại 57