Tìm kiếm
Hiển thị video clip
Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ
Ngày cập nhật 06/08/2022
Các video clip khác
Các chủ đề khác
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.464.779
Truy cập hiện tại 6.047