Tìm kiếm
Thông tin giao dịch chính thức
False 50342Ngày cập nhật 04/10/2018

THÔNG TIN GIAO DỊCH

- Địa chỉ: Thị trấn Khe Tre - Huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 02343.875.327
- Số FAX: 02343.875.485
- Email:  
 

+ UBND huyện: namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện: vhtt.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: tckh.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện: nnptnt.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện: gddt.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Tư pháp huyện: tp.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Nội vụ huyện: nv.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Tài nguyên - MT huyện: tnmt.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Lao động - TBXH huyện: ldtbxh.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện: ktht.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Y tế huyện: yt.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Văn phòng HĐND và UBND huyện: vpubnd.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Dân tộc huyện: dt.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Thanh tra huyện: tt.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Trạm Khuyến – Nông – Lâm - Ngư huyện: knln.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: dttth.namdong@thuathienhue.gov.vn

+ Ban Đầu tư – Xây dựng huyện: bdtxd.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 6.702