Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền
Năm 2019, chủ đề Ngày Nước thế giới 22/3 "Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Ngày Khí tượng thế giới 23/3 "Mặt trời, Trái đất và Thời tiết" nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước và biến đổi khí hậu mang tính toàn cầu. Chủ đề năm nay hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của các nhóm xã hội. Theo đó, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, an toàn là     
Ngày 20 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.
Ngày 16 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 29 tháng 12 năm 2018, tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Hương Phú, huyện Nam Đông vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày 01 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Từ đầu tháng 3/2019 (từ ngày 01/3 - 14/3/2019) nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, Phòng Tư pháp xin điểm qua một vài chính sách về y tế, doanh nghiệp,… như sau:
Phòng Tư pháp trân trọng gửi đến mọi người bảng tổng hợp những thay đổi quan trọng từ ngày 01/7/2019 mà cán bộ, công chức nên biết, vì những thay đổi này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình.
  Ngày 01/3/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 08/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý I năm 2019.
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn số: 904/UBND-XH ngày 21/02/2019 triển khai Nghị định này.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.853.022
Truy cập hiện tại 35