Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 24/12/2018, theo đó:

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày 12 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 2262/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 14/11/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 49/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý IV năm 2018.
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. (được đăng tải trên Cổng thôn tin điển tử của Chính phủ)  
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.741.641
Truy cập hiện tại 52