Tìm kiếm
HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2022
False 6551Ngày cập nhật 09/06/2022

Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Gắn với chủ đề nêu trên cùng với việc rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn.

Ngày đại dương thế giới là dịp để các quốc gia khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm, phát triển toàn diện các ngành nghề liên quan đến biển; bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng biển; đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Ngày Đại dương Thế giới cũng là dịp để nhiều người tham gia nhặt rác tại các bãi biển, tham gia các chương trình giáo dục, cuộc thi nghệ thuật, liên hoan phim, các sự kiện bảo tồn các loài cá, phản đối các hành động đánh bắt và tiêu dùng làm ảnh hưởng tới sự phát triển của những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao,...

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 tập trung vào những hoạt động cụ thể như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

 

Trên toàn thế giới, chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng ô nhiễm. Một lượng lớn rác thải nhựa đang xâm chiếm các đại dương của chúng ta, bị sinh vật biển ăn vào và hòa vào mọi cấp độ của chuỗi thức ăn - với điểm kết thúc là trong các món hải sản chúng ta ăn. 

Nếu không có sự thay đổi cấp thiết và khẩn trương, di sản của chúng ta cho thế hệ sau có thể chỉ là một bãi rác khổng lồ thay vì bãi biển.

♳Hãy thay đổi ngay hôm nay, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, vì chính sức khỏe của bạn, vì môi trường đại dương, và vì tương lai của trẻ em Việt Nam.


(TỔNG HỢP)

 

Võ Thị Thu Hà (PTNMT)
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.104.756
Truy cập hiện tại 3.962