Tìm kiếm
Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò cho Người có uy tín
False 3669Ngày cập nhật 16/10/2021

Sáng ngày 14/10/2021, Phòng Dân tộc huyện phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy  tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 37 đại biểu người có uy tín trong đông đồng bào dân tộc thiểu số của 37 thôn, bản các xã vùng đồng bào ( DTTS) huyện Nam Đông năm 2021.

 

Hội nghị tập huấn diễn trong 03 ngày (từ ngày 14/10 đến ngày 16/10/2021) với các chuyên đề: Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; Tuyên truyền tập quán tiêu dùng trong đồng bào DTTS trên địa bàn và định hướng giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng; Bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS tỉnh góp phần thoát nghèo bền vững.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thêm thông tin, kiến thức về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đặc biệt là các chính sách dân tộc đang triển khai, thực hiện tại địa phương, các chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030. Với uy tín, trách nhiệm và kiến thức được bổ sung sau đợt tập huấn người uy tín sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong công tác tham gia vận động đồng bào tại địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, nâng cao trách nhiệm của mình trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới/.

 

Phòng Dân tộc huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.002.648
Truy cập hiện tại 59