Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền
Đợt chiến dịch được triển khai tại 11 xã, thị trấn từ ngày 9-13 và ngày 16 tháng 7 năm 2018
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 80/TB-UBND thông báo danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2018
Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14) được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật gồm 12 chương, 108 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Luật Lâm nghiệp đã thể chế hóa được các chủ trương lớn của Đảng: Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Dưới đây là những điểm mới quan trọng của Luật này:
Ngày 03 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật An ninh mạng và 6 Luật khác đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 thông qua.
Năm 2018 nhiều luật và bộ luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:
Nhà nước phải công khai thông tin nhưng hình thức công khai như thế nào? Đây là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm trong Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) có hiệu lực từ 1/7/2018.
Quốc hội vừa bấm nút thông qua Luật An ninh mạng với 423/466 ĐBQH tham gia biểu quyết bỏ phiếu tán thành. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.624.616
Truy cập hiện tại 89