Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 vừa có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 quy định cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân.

 

Triển khai Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 02/6/2019, UBND tỉnh đã chính thức phát động và ban hành thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên Huế 2019.

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam từ ngày 01/7/2019 được thực hiện như sau:

 

Sau đây là Tổng hợp điểm mới 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV:  

Đây là nội dung nổi bật tại Luật giáo dục 2019 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019.

 

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có văn bản hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước theo Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi được quy định Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực 15.8.2019.

Phòng Tư pháp tổng hợp, biên soạn giới thiệu 18 văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 7/2018 như: Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật giáo dục đại học sửa đổi, quy định về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, xử phạt hành chính lĩnh vực thủy sản…  

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế 2019, có hiệu lực 01/7/2020.

 

Thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản số 1580/STC-GCS&DN về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công theo Quy chế mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.827
Truy cập hiện tại 39