Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Vệ sinh môi trường, rác thải
Tổ chức chôn lấp/tiêu hủy an toàn đối với lợn bị mắc bệnh dịch tả Châu Phi là một trong những nguyên tắc cơ bản của xử lý lợn chết dịch nhằm hạn chế được sự phát tán mầm bệnh khi tiến hành vận chuyển xác lợn chết. Việc tiêu hủy tại ổ dịch chỉ thịc hợp với số lượng lợn chết dịch không quá lớn, trại chăn nuôi xa khu dân cư và có đất rộng thích hợp cho việc chôn lấp
Ngày 05/06/2019, Ban Tổ chức cuộc thi Sảng tạo xanh Thừa thiên Huế 2019 đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTCSTX về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo xanh tỉnh Thừa Thiên Huế 2019
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường của du khách trong hoạt động du lịch  
Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường của du khách trong hoạt động du lịch  
Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn tại nước ta còn gặp nhiều khó khăn như: Chưa có chính sách hỗ trợ các hoạt động quản lý chất thải; tổ chức dịch vụ môi trường nông thôn chưa đủ năng lực để giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề quản lý chất thải. Để quản lý rác thải ở khu vực nông thôn đạt hiệu quả, cần sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và người dân.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 24