Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên
Ngày 28 tháng 3  năm 2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 36/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình: Khu quy hoạch Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre.
Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành  Nghị định số  167/2018/NĐ-CP Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất (Nghị định được đăng tải trên Website của Chính phủ, Công báo)
Ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.
    Ngày 18/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2018.
      Ngày 31/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Luật du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017quy định về trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch tại Điều 17  
Bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển bền vững, vì thế phải đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường tự nhiên với môi trường sống, đặc biệt tại các khu công nghiệp, đô thị, dân cư; phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên. Hạn chế, tiến tới khắc phục căn bản tình trạng hủy hoại, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, khu đô thị.
Rừng không những là nguồn cung cấp nhiều loại lâm sản quý như gỗ củi, thuốc nhuộm, thuốc chừa bệnh..., mà còn giữ vai trò rất quan trọng như điều hoà khí hậu, góp phần ngăn chặn nạn lũ lụt, xói mòn đất... . Rừng là ngôi nhà chung của các loài động vật và vi sinh vật. Sinh vật rừng là nguồn sen quý giá, góp phần rất quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.  
Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng hiện tại từng ngày đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta hiện nay đang bị thu hẹp cả về số lượng và chất lượng. Nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng hiện này một phần là do hoạt động khai thác một các bừa bãi, cùng với việc sử dụng tài nguyên lãng phí, và do công tác quản lý yếu kém của các cấp chính quyền địa phương.
Căn cứ kết quả đấu giá ngày 07/9/2018, về đấu giá tài sản khoáng sản (cát, sạn) vi phạm tại bãi tập kết 2A, tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre. Phòng TN&MT thông báo tổ chức, cá nhân trúng đấu như sau: -Đơn vị trúng đấu: Doanh nghiệp tư nhân Phú Sơn. -Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre, Nam Đông, Thừa thiên Huế. Thời gian bàn giao tài sản: ngày 11/9/2018.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.914.832
Truy cập hiện tại 49