Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Chính sách, ưu đãi, cơ hội đầu tư
Ngày 29/03/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.
Ngày 29/03/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi hấp dẫn các nhà đầu tư so với quy định trước đây. Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Ngày 31/3/2017 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.914.807
Truy cập hiện tại 43