Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Ngày 10/01/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019. Với mục tiêu tổng quát năm 2019 của Bộ TTTT là “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” cùng với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu toàn Ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:  
Ngày 03 tháng 10 năm 2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 131/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Nam Đông tiến hành Công bố công khai toàn bộ tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông tại trụ sở UBND huyện; trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Đông
Ngày 29 tháng 12 năm 2018, tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Hương Phú, huyện Nam Đông vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện, UBND huyện Nam Đông thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Đông
(Xây dựng) – Ngày 13/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị góp ý Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã. Quy hoạch nhằm lập và thực hiện không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường Vườn Quốc gia Bạch Mã, hài hoàn giữa khai thác phát triển du lịch gắn với bảo tồn.
Tại Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào sáng nay (08/1/2019), Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nêu các nội chính của toàn ngành trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
         Nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% - 4%/năm; giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn…, ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Tại Quyết định, Thủ tướng khẳng định sẽ hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất ở, đất sản xuất theo mức bình quân của địa phương, thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán. Cụ thể, hộ chưa có đất sản xuất nếu có nhu cầu thì được chính quyền địa phương trực tiếp giao đất hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền tối đa 15 triệu đồng/hộ và được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo quỹ đất sản xuất; trường hợp không bố trí được đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề từ ngân sách Nhà nước bằng tiền tối đa 05 triệu đồng/hộ và vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để làm dịch vụ hoặc làm nghề khác tăng thu nhập. Bên cạnh đó, hộ thiếu đất sản xuất nêu trên và hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi để tạo quỹ đất sản xuất, làm dịch vụ hoặc làm nghề khác để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững với mức vay không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng với hộ nghèo trong từng thời kỳ; lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ; thời hạn vay tối đa là 10 năm. Đến hạn trả nợ, nếu hộ được vay vốn chưa thoát nghèo và đang gặp khó khăn thì được xem xét kéo dài thời gian trả nợ không quá 05 năm; trường hợp đã thoát nghèo mà không trả nợ thì chuyển sang nợ quá hạn với lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 1779/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025” với tổng kinh phí Đề án là 325 tỷ đồng. Trong đó xác định mục tiêu tổng quát là: Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao; Quản lý đô thị tinh gọn; Bảo vệ môi trường hiệu quả; Nâng cao năng lực cạnh tranh; Dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện; Tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; Đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận với các thành phố thông minh hiện đại trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Du lịch. Đề án xác định 15 nhiệm vụ ưu tiên triển khai đó là: Xây dựng Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh; Xây dựng hạ tầng nền tảng phát triển dịch vụ đô thị thông minh; Phát triển hạ tầng xã hội phát triển dịch vụ đô thị thông minh; Thực hiện việc chuyển đổi số; liên kết, liên thông các hệ thống thông tin; Xây dựng mô hình trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh; dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh; Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; Phát triển các dịch vụ giao thông thông minh; Phát triển các dịch vụ môi trường thông minh; Phát triển kinh tế số; Xây dựng và triển khai thẻ điện tử công chức và thí điểm thẻ điện tử cá nhân, doanh nghiệp; Xây dựng phương án thu hút doanh nghiệp tham gia vào hoạt động phát triển đô thị thông minh; Phổ biến, hướng dẫn mọi người dân có thể tiếp cận được các dịch vụ đô thị thông minh; Đánh giá tổng kết mô hình thí điểm giai đoạn 2018 – 2020, định hướng nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh đến năm 2025. Đề án đã đề ra 5 nhóm giải pháp để thực hiện đó là: Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền; Nhóm giải pháp về thị trường và dịch vụ; Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn; Nhóm giải pháp về tài chính. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, năng lượng xanh hướng đến xây dựng kiến trúc xanh. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh; khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa dịch vụ đô thị thông minh cung cấp cho người dân và xã hội. Tăng cường phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nghiên cứu và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh từ nhiều nguồn lực khác nhau nhất là từ nguồn ngân sách nhà nước. Nâng cao năng lực thu hút đầu tư của các doanh nghiệp từ nguồn xã hội hóa... Phòng Tài chính - Kế hoạch
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 38