Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
(Chinhphu.vn) – Các huyện cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu đến từng xã khi có vi phạm về đê điều. Đồng thời các huyện cần tăng cường phối hợp xử lý vi phạm với các cơ quan quản lý đê điều tại địa phương và Trung ương.   Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP/Đỗ Hương  
(Chinhphu.vn) - Ngày 5/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
  Ngày 08/5/2020, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp để giải quyết đường sản xuất do ảnh hưởng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú. Tham dự có Lãnh đạo các cơ quan: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai, văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch và công chức địa chính xã Hương Phú; lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco. Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Hương Phú, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco báo cáo tình hình tại dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú, ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:
Nam Đông là một huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế cách thành phố Huế khoảng 50 km về phía Tây Nam, được tái lập vào tháng 10 năm 1990 với tổng diện tự nhiên 647,78 km2, chiếm 12,87% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa hình rừng núi có nhiều hang động, bị chia cắt bởi hệ thống núi non và khe suối, do vậy vùng miền núi Nam Đông có một vị trí chiến lược rất quan trọng, nơi đây là căn cứ địa cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
ngày 14 tháng 02 năm 2020 UBND huyện ban hành thông báo số 25/TB-UBND về việc Chủ trương thu hồi đất  thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ cong trình: Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
Ngày 06/02/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-NĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác  
Ngày 10/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển  mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng  sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020  
Nhấn mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đưa đến nhiều thách thức mới về an ninh mạng và bảo mật thông tin, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính Trương Bá Tuấn cho rằng, điều này đòi hỏi ngành Tài chính phải có những nguồn lực lớn để có thể ứng phó.
Với việc chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cách mạng 4.0, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính đã đặt ra định hướng và lộ trình cụ thể trên cơ sở phân tích chiến lược phát triển ngành Tài chính, hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.981
Truy cập hiện tại 1.510