Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh, ngày 21/6/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 3976/UBND-TN về hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi phạm quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong đó mức xử phạt liên quan đến rác thải rắn sinh hoạt, rác thải rắn xây dựng và vệ sinh cá nhân được quy định cụ thể như sau:
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 04 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, quản lý, khai thác các điểm, bãi đỗ xe được đầu tư từ Ngân sách nhà nước theo quy định Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường được Chính phủ quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/9/2019.

 

Thông tư số 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.  
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định thay thế cho thay thế cho Nghị định 102 ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.  
Luật Đầu tư công (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV gồm 6 chương với 101 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Ngày 13/9/2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 2577/STC-GCS&DN về việc hướng dẫn khoán sử dụng xe ô tô.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 26