Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 14/12/2018, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

Luật Công an nhân dân được thông qua sáng ngày 20/11/2018 với 86% đại biểu tán thành. Luật cũng có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và thay thế cho Luật Công an nhân dân năm 2014. Luật có 7 chương và 48 điều.

Một số nội dung đáng chú ý của Luật như: Bộ Công an có số lượng Thiếu tướng không quá 157, số lượng Trung tướng không quá 35 và số lượng Thượng tướng không quá 6; Sĩ quan biệt phái được hưởng chính sách như công tác trong ngành công an, được bổ nhiệm chức vụ tương đương chức vụ biệt phái khi kết thúc nhiệm vụ biệt phái; được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ biệt phái.

Nhằm nâng cao cảnh giác cho người sử dụng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng. Ngày 30/10/2018, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 669/TTCS-CS hướng dẫn Kỹ năng bảo vệ thông tin trên môi trường mạng
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. (được đăng tải trên Cổng thôn tin điển tử của Chính phủ)  
Ngày 26/10/2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy chế này quy định về nguyên tắc, yêu cầu, nội dung và trách nhiệm phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.
Tại Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 về Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội quy đinh các nguyên tắc tổ chức, cá nhân phải tuân thủ khi tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội  
Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định hình thức xử phạt về vi phạm đối với điểm truy nhập Internet công cộng tại điều 32  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.849.466
Truy cập hiện tại 14