Tìm kiếm
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật
Ngày 07/08/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/08/2019 quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2019 (đính kèm văn bản điện tử)
Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản hướng dẫn mức chi và thanh quyết toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã.
Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Đông ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý biên lai thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về việc Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020.
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 vừa có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 quy định cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân.

 

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam từ ngày 01/7/2019 được thực hiện như sau:

 

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có văn bản hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước theo Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.
Phòng Tư pháp tổng hợp, biên soạn giới thiệu 18 văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 7/2018 như: Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật giáo dục đại học sửa đổi, quy định về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, xử phạt hành chính lĩnh vực thủy sản…  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.956.165
Truy cập hiện tại 50