Tìm kiếm
Kế hoạch, chương trình công tác tháng 09 năm 2018 của UBND huyện
False 8022Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Báo cáo thông qua Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy

1

Sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 15/12/2016 của Huyện ủy về “Xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Các Phòng: Nông nghiệp, LĐ-TBXH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 06/9

2

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 23/6/2016 của Huyện ủy về Đề án “Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 06/9

3

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách hành chính sách bảo hiểm xã hội”

Bảo hiểm xã hội huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 06/9

4

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 06/9

II

Quy hoạch, đề án, phương án thông qua UBND huyện

1

Hoàn thành Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

2

Hoàn thành Quy hoạch bãi đổ rác thải xây dựng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

III

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện, CT và các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 10

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

2

Kế hoạch Tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2018

Phòng Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

3

Kế hoạch khuyến công năm 2019

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

4

Kế hoạch tổ chức Tết Trung Thu năm 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

5

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

6

Báo cáo tình hình KTXH 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 20/9

IV

Các Quyết định, Chỉ thị ban hành trong tháng

1

Quyết định Thanh tra trách nhiệm và thanh tra hành chính tại UBND xã Thượng Nhật

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

2

Hội nghị Ban chỉ đạo PKND Quý III

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

3

Hội nghị ban điều hành cụm ATLC-SSCĐ quý III

Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

4

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày 02/9

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

31/8

5

Tổ chức lế khai giảng năm học mới tại các trường trên địa bàn

Phòng GD-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

05/9

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Tổ chức ký kết hợp đồng dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt theo kế hoạch của UBND huyện

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

2

Rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các xã công tác chăm sóc, cải tạo vườn, đề án cam và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

3

Vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét, tiêm phòng vaccine vụ Thu

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

4

Tổ chức diễn đàn kết nối người sản xuất với các doanh nghiệp, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

5

Thảo luận dự toán ngân sách năm 2019 với các đơn vị trên địa bàn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

9

6

Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2019

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

9

7

Thẩm định phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

9

8

Nghiên cứu, đề xuất UBND huyện phương án đầu tư hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm xã Hương Hữu trong năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

9

9

Đôn đốc thực hiện các phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ theo kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

10

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

11

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của pháp luật về công tác QLNN đối với hoạt động xây dựng; kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động XD

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

12

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ trên địa bàn

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

13

Phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

14

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

15

Phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý SDĐ và phương án xử lý vi phạm QH, kế hoạch SDĐ

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

16

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình đúng tiến độ

Ban QLDAKV, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

17

Chuẩn bị hoàn tất thủ tục báo cáo kinh tế kỹ thuật danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019

Phòng TC-KH, KT-HT, Ban QLDAKV

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

18

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

19

Trình phê duyệt và triển khai thực hiện PA thu hồi đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Chỉ đạo các trường triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, tổ chức khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2018-2019

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 9

2

Huy động học sinh các cấp học ngành học đạt chỉ tiêu, kế hoạch

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

3

Tham gia Liên hoan NTQC Đưa thông tin về cơ sở tại tỉnh

Phòng Văn hóa TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

4

Kiểm tra hồ sơ khuyết tật 6 xã định canh đinh cư

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

5

Triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

6

Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tết Trung thu

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

7

Rà soát, tổng hợp trình UBND huyện công nhận phê duyệt danh sách người có uy tín

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

III

Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

2

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo kịp thời

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

3

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

4

Triển khai hoạt động kiểm tra việc thực thi công vụ theo Quyết định 892 của Chủ tịch UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

5

Thanh tra trách nhiệm và chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư XDCB và công tác PCTN tại Thượng Nhật

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

6

Đôn đốc các phòng, ban, các xã, thị trấn hoàn thành ban hành các quy trình chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 sang 9001:2015

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

7

Tổ chức tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

8

Báo cáo kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, thị trấn và các phòng ban trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

9

Tập huấn Trang điều hành tác nghiệp đa cấp cho lãnh đạo các phòng ban thuộc UBND huyện và lãnh đao UBND các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

10

Triển khai kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện, Chủ tịch huyện theo QĐ 903 của Chủ tịch UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

11

Tập huấn thống kê báo cáo, biểu mẫu cho các xã, thị trấn chuẩn bị duyệt kinh tế xã hội các địa phương

Văn phòng, Phòng TC-KH, Chi cục thống kê

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

12

Đôn đốc các phòng ban, địa phương đăng ký chương trình công tác năm 2019

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 9

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.653