Tìm kiếm
Tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giai đoạn 2019-2021
False 15661Ngày cập nhật 26/01/2022

Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 83/QĐ-UBND tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giai đoạn 2019-2021 có tên như sau:

I. Tập thể:

1. Ban điều hành mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân.

II. Cá nhân:

1. Ông Hoàng Tôn Bảo Long, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân

2. Ông Hồ Văn Cường, Trưởng Ban Điều hành mô hình “Dòng họ Hồ thôn Lập tự quản về an ninh, trật tự” xã Thượng Nhật.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 724