Tìm kiếm
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM ĐÔNG 2018
False 1958Ngày cập nhật 27/02/2018

Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông.

Quyết định gồm các chỉ tiêu:

-Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2018;

-Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2018;

-Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018;

-Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.373
Truy cập hiện tại 96