Tìm kiếm
Thông báo nội dung Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long
False 5145Ngày cập nhật 11/09/2019

Ngày 06 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Thông báo số 120/TB-UBND về thông báo nội dung Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long. Nội dung Thông báo đã được đăng tải trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Toàn văn Thông báo tại File đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh tra huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.091
Truy cập hiện tại 157