Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
          Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2242/UBND-CT về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 25/3/2020, Bộ Nội vụ ra Văn bản số 1538/BNV-CĐ về việc dừng các hoạt động văn nghệ, thể thao theo Kế hoạch số 1094/KH-BNV ngày 03/3/2020 của Bộ Nội vụ.
Ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Đông năm 2020, cụ thể:
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi quốc gia và trên địa bàn toàn tỉnh; nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan trong cộng đồng. UBND huyện có ý kiến như sau:
V/v đăng ký bổ sung giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và THCS từ hạng III lên hạng II
V/v phối hợp phòng, chống dịch Covid-19
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.754
Truy cập hiện tại 1.072