Tìm kiếm
Dự án, hạng mục đầu tư
V/v triển khai đầu tư dự án Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông
V/v trả lời về điều chỉnh công trình Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú, xã Hương Phú
V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nạo vét khơi thông dòng chảy để khắc phục sạt lở hai bên bờ suối Khe Thanh Niên, xã Thượng Quảng
V/v kéo dài thời gian thực hiện công trình Vỉa hè đường 14C đoạn từ Chợ Khe Tre đến nhà máy nước Nam Đông
V/v thống nhất điều chỉnh nguồn vốn mua sắm, sửa chữa sang đầu tư XDCB.
Ngày 08/9/2021 UBND huyện ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2030
Ngày 6 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh có buổi làm việc với huyện Nam Đông liên quan đến các danh mục, hạng mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội DTTS của huyện Nam Đông  
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chỉnh trang tuyến đường nội thị Tổ dân phố 1, 2 thị trấn Khe Tre.
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài, xã Hương Phú.
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.660