Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
False 2833Ngày cập nhật 12/04/2019

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo Quyết định này, có 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện

Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC)

  1.  

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐ - TB và XH quy định về Điều lệ trường trung cấp;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính.

 
(Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.723