Tìm kiếm
Công bố QUYẾT ĐỊNH số 1078/UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh
False 5475Ngày cập nhật 22/05/2022

Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh Công bố Quyết định số 1078/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.105.231
Truy cập hiện tại 4.211