Tìm kiếm
Thông báo khảo sát mức độ hài lòng tháng 4/2022
False 5449Ngày cập nhật 06/05/2022

Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 503 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 335 hồ sơ; đang xử lý: 168 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 335 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

335

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

335

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

325

97%

Hài lòng

10

3%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

334

100%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

1

0,3

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

330

99%

Cần giảm giấy tờ

5

1%

Phức tạp

-

-

 

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong tháng 4 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.

Hồ Thị Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.776.380
Truy cập hiện tại 3.695