Tìm kiếm
Ban hành mới Danh mục sản phẩm phần mềm
False 18224Ngày cập nhật 11/12/2021

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.
Theo đó, ban hành mới Phụ lục 01 Danh mục sản phẩm phần mềm thay thế Phụ lục số 01 Danh mục sản phẩm phần mềm tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013. Danh mục gồm 5 nhóm sản phẩm phần mềm: Nhóm phần mềm hệ thống, nhóm phần mềm ứng dụng, nhóm phần mềm công cụ, nhóm phần mềm tiện ích và các phần mềm khác.
Một số sản phẩm phần mềm cụ thể như: phần mềm hệ cho thiết bị khác; phần mềm chữ ký số điện tử; phần mềm nén dữ liệu; phần mềm nhúng văn bản; phần mềm quản trị, quản trị từ xa; phần mềm kiểm thử chương trình; phần mềm phát triển giao diện đồ họa người dùng; phần mềm phát triển nền tảng web; …
Các sản phẩm phần mềm đã được xác định thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm trước ngày 02/02/2022 thì tiếp tục được áp dụng theo đúng mục đích của Danh mục tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/02/2022.

Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.357