Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện quý III năm 2020
False 6924Ngày cập nhật 01/09/2021

     Ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 28/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2021.

     Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/8/2021, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 1.033 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 886 hồ sơ; đang xử lý: 147 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 886 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

886

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

886

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

859

97%

Hài lòng

27

3%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

881

99,4%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

5

0,6%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

873

98,5%

Cần giảm giấy tờ

13

1,5%

Phức tạp

-

-

 

     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong quý III năm 2021, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.

 

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Trung tâm Hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.434
Truy cập hiện tại 3.943