Tìm kiếm
Thực hiện Công văn số 1664/STTTT-BCVT ngày 29/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc khảo sát số liệu hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông năm 2021.
False 14139Ngày cập nhật 05/08/2021

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông xin Báo cáo về việc khảo sát số liệu hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông năm 2021 trên địa bàn huyện. Đến ngày 05/8/2021 các cơ sở giáo dục  trên địa bàn huyện Nam Đông có 107 điểm truy nhập internet cố định ....

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.990.831
Truy cập hiện tại 4.452