Tìm kiếm
Nội dung của chứng thư số?
False 1434Ngày cập nhật 07/07/2020
Chứng thư số (CTS) do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS CDCP, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng của cơ quan, tổ chức cấp phải bao gồm các nội dung sau: 1. Tên của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS. 2. Tên của thuê bao. 3. Số hiệu CTS. 4. Thời hạn có hiệu lực của CTS. 5. Khóa công khai của thuê bao. 6. CKS của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS. 7. Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của CTS. 8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS. 9. Thuật toán mật mã. 10. Các nội dung theo quy định của Bộ TT&TT.

 

Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.607.307
Truy cập hiện tại 900