Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 01 năm 2020
False 15875Ngày cập nhật 05/02/2020

Ngày 03/02/2020, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 29/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 01 năm 2020.

Từ ngày 01/01/2020 đến 31/01/2020 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 399 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 305 hồ sơ; đang xử lý: 94 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 305 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

305

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

285

93,4%

Hài lòng

20

6,6%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

282

92,5%

Hài lòng

23

7,5%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

305

100%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

-

-

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

300

98,6%

Cần giảm giấy tờ

5

1,4%

Phức tạp

-

-

 
Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng./. 
Nhật Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.777