Tìm kiếm
Cải cách hành chính
    Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4236/UBND-XH yêu cầu Sở Y tế tăng cường thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi quỹ BHYT theo đúng quy định, công tác tổ chức đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư và trang thiết bị y tế, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác KCB BHYT.     Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có giải pháp khắc phục tình trạng sai sót, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Tăng cường hợp tác và triển khai hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, giữa các tuyến theo đúng quy định hiện hành; Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng cần thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT do các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh bất hợp lý. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHYT đã được cấp có thẩm quyền kết luận, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Sở Y tế (đối với cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế), đối với cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, báo cáo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp Bộ Y tế để xem xét xử lý theo quy định. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị y tế có liên quan để thực hiện tổ chức đấu thầu mua thuốc, hóa chất và vật tư y tế đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh tại các đơn vị. Thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định đồng thời đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai sót trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, chấn chỉnh công tác giám định BHYT, tránh xảy ra sai sót tương tự. Đặc biệt là các cơ sơ khám chữa bệnh BHYT thực hiện hoàn trả phần kinh phí người bệnh phải cùng chi trả, tương ứng với phần kinh phí 80%, 95% cơ quan Bảo hiểm xã hội đã từ chối thanh toán. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh và các viên chức có liên quan. Đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh, không yêu cầu người bệnh mua thuốc hoặc tự túc chi phí trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT. Chủ động triển khai các giải pháp để phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, xử lý nghiêm các cán bộ, nhân viên có hành vi vi phạm trong đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT để giảm thiểu sai sót trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh.                                                                                                                                                                                                                                                  www.thuathienhue.gov.vn            
Sáng 10/5, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức. Tăng 9 bậc so với năm 2020, Thừa Thiên Huế vươn lên đứng đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng.  Thừa Thiên Huế không ngừng nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân  
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:
Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh công bố QUYẾT ĐỊNH số 1038/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 503 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 335 hồ sơ; đang xử lý: 168 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 335 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1026/QĐ-UBND Công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 Công bố  01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và 02 danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Cụ thể như sau:
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có Danh mục TTHC kèm theo).  
Ngày 14/2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.488.011
Truy cập hiện tại 3.026