Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Tuyên truyền CCHC
Ngày 15/7/2021, Phó Thủ tướng  Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về biệc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1068 để Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1068 để Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (Thông tư 02) có hiệu lực từ ngày 1/8 tới sẽ giúp đội ngũ công chức hai ngành này “trút” được gánh nặng về chứng chỉ, văn bằng.
Công khai quy chế chi tài sản công
Công khai quy chế chi tiêu nội bộ của phòng Tài chính Kế hoạch
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.344
Truy cập hiện tại 2.973