Tìm kiếm
Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51
False 1270
Ngày cập nhật 08/04/2019

Sáng ngày 4/4, Hội người mù huyện Nam Đông tổ chức tổng kết đánh giá 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam.

 

Kể từ khi Chỉ thị 51-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VI đi vào cuộc sống, nhìn chung đời sống hội viên trên địa bàn huyện Nam Đông có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, huyện hội đang quản lý nguồn vốn hơn 220 triệu đồng cho 145 hội viên vay xoay vòng. Từ nguồn vốn đó đã giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, do khó khăn mang tính đặc thù miền núi, hiện nay tỷ lệ hội viên nghèo và cận nghèo còn 43/139 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 31%. Thông qua nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau đã tiến hành sữa chữa, xây mới 24 nhà tình nghĩa, tình thương.

Trong gian tới, Hội người mù huyện Nam Đông, tiếp tục khảo sát đời sống hội viên, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thoát nghèo. Hàng năm tăng cường công tác quản lý vốn vay quỹ quốc gia, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho hội viên; 100% hội viên được đào tạo nghề có việc làm; 100% hội viên được hưởng chế độ đúng theo quy định của nhà nước…. 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.914.994
Truy cập hiện tại 57