Tìm kiếm
25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án 06: Ứng dụng dữ liệu về dân cư
False 7982Ngày cập nhật 16/06/2022

Ngày 6/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Theo kế hoạch, đến tháng 5/2022, 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên được tích hợp, chia sẻ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, tạo điều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nguyệt Loan - Phòng Văn hóa và Thông tin
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.330
Truy cập hiện tại 6.081