Tìm kiếm
Triển khai Quy hoạch Xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
False 2522Ngày cập nhật 03/10/2021

Thực hiện Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND huyện đã tham mưu trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện. Đến nay đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện

Phạm Thị Bích
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.002.587
Truy cập hiện tại 44