Tìm kiếm
Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông (lần 3)
False 10073Ngày cập nhật 27/07/2021
Kiểm tra rừng xã Thượng Long

Thực hiện Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện ban hành Thông báo số 99/TB-UBND ngày 20/7/2021 về việc Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông;

UBND huyện Nam Đông thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn.

- Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 14/7/2021;

+ Danh mục 03 công trình, dự án với tổng diện tích 1,36ha. Cụ thể:

STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm  Diện tích
(ha)
I Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
1 Dự án đường Hồ Chi Minh đoạn La Sơn - Túy Loan qua địa bàn huyện Nam Đông: Hạng mục xử lý sạt trượt taluy dương trái tuyến Km25+300-Km25+767 Xã Hương Lộc 1,270
II Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của huyện    
1 Khu tái định cư xã Thượng Nhật Xã Thượng Nhật 0,060
2 Trường mầm non Hương Hữu (phần bổ sung) Xã Hương Hữu 0,03
3 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị huyện Nam Đông với tổng diện tích 0,113 ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ) Thị trấn Khe Tre 0,051
Xã Hương Xuân 0,040
Xã Thượng Nhật 0,010
Xã Hương Hữu 0,012
  TỔNG CỘNG 1,473

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông.

- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.

UBND huyện Nam Đông trân trọng công bố công khai, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.784.123
Truy cập hiện tại 1.252