Tìm kiếm
UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản Đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
False 24038Ngày cập nhật 05/04/2020

Ngày 31 tháng 3  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 855 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản Đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 855 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

  1. Đất sét làm gạch ngói: R=5%.
  2. Đất làm vật liệu san lấp: R=3%.
  3. Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường: R=5%.
  4. Cát nội đồng làm vật liệu xây dựng thông thường: R=5%.
  5. Đá làm vật liệu xây dựng: R=3%.
  6. Than bùn: R=1%

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.595