Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch
Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông thời kỳ 2011-2020” Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ
Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về  Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất,  chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn huyện Nam Đông
Thực hiện theo Thông báo số 103/TB-HĐTĐ ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Kết quả thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Nam Đông, UBND huyện Nam Đông công khai phương án Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 huyện Nam Đông với các nội dung sau: 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.740.232
Truy cập hiện tại 95