Tìm kiếm
Trung tâm phát triển quỹ đất
False 15892Ngày cập nhật 28/09/2016

A. Giới thiệu chung

Trung tâm phát triển quỹ đất
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 054.3.893.000
 
 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
 
LÃNH ĐẠO

Ông Hồ Tăng Phúc - Giám đốc

Email: htphuc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.000

Ông Nguyễn Phước Quyến -  Phó giám đốc

Email: npquyen.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.000

BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chuyên viên

Email: nhson.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.000

Bà Đỗ Thị Hiền - Chuyên viên

Email: dthien.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.000

Bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Chuyên viên

Email: ntnngoc.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.893.000

 

 

 

 

 

C. Chức năng nhiệm vụ:
[Đang cập nhật]

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 3.112