Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

             Ban an toàn giao thông huyện đã ban hành kế hoạch số 16/KH-BATGT ngày 07/01/2019 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày "Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" huyện Nam Đông năm 2019 và Quyết định số 02/QĐ-BATGT ngày 31/12/2019 về việc hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông.            Ngày 17/01/2020, đồng chí Phạm Tấn Son, trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phó Trưởng ban An toàn giao thông huyện đã đại diện cho Ban an toàn giao thông huyện tiến hành tặng quà cho đại diện 19 hộ gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông tại Hội trường trụ sở Liên cơ quan 1,  trị giá mỗi xuất quà 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
 Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...
Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020 và thay thế Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.  
ừ ngày 05/01/2020, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành. Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Điều 32. Xử phạt đối với trường hợp không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.111.428
Truy cập hiện tại 785