Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông
False 20939Ngày cập nhật 10/05/2019

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Chỉ thị, Kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Chỉ thị công tác huấn luyện chiến đấu, công tác diễn tập

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

2

Kế hoạch tập huấn ứng dụng CNTT tại các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

3

Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT tại các phòng ban, các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

4

Kế hoạch và phát động phong trào lập vườn, trồng hoa màu và gieo cấy vụ Đông Xuân đúng khung lịch thời vụ

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

5

Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối thị trường tiêu thụ nông sản huyện Nam Đông

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

6

Kế hoạch tổ chức Hội nghị kêu gọi các tổ chức lồng ghép thực hiện Đề án LSNG huyện Nam Đông

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

7

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

8

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

9

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định về  An toàn thực phẩm

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

10

Kế hoạch thực hiện phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn huyện năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

11

Kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân năm 2019

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

12

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào năm 2019

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

13

Kế hoạch giảm nghèo năm 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

14

 Kế hoạch tuyên truyền Đề án 452 về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2019

Phòng

Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

15

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

16

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

17

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

18

Kế hoạch Tuyên truyền các văn bản luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2019

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

19

Kế hoạch kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

20

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

21

Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

II

Các Báo cáo, Chương trình thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3/2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

2

Báo cáo tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

3

Tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/HU, ngày 16/4/2008 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

4

Sơ kết thực hiện Kết luận số 32-KL/HU, ngày 10/10/2016 của Huyện ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 06/12/2011 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo cho học sinh dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020

Phòng

GD&ĐT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

5

Thông qua chính sách hỗ trợ các cửa hàng nông sản

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

6

Đề án hình thành trường Phổ thông có nhiều cấp học (Tiểu học và THCS)

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

7

  Chương trình công tác tháng 3 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị tổng kết công tác Bảo vệ rừng - PCCC rừng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

2

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày thành lập Đảng CSVN 03/02

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

3

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày Tết Kỷ Hợi 2019

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

4

Lễ phát động phong trào xây dựng NTM và làm vườn năm 2019

Phòng

NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

5

Lễ Giao nhận quân năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

2

Quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực gắn với điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp cấp xã

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

3

Phát động chiến dịch chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây lúa nước, cây cao su và kinh tế vườn

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

4

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi, triển khai tiêm phòng vụ Xuân; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

5

 Hướng dẫn xã Thượng Quảng luân chuyển các hồ sơ thủ tục đề nghị thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

6

Theo dõi tiến độ thực hiện công tác XDCB trên địa bàn

Phòng TC-KH,

KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

7

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, Chủ trương đầu tư, Báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

8

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu năm 2019

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

9

Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

10

Theo dõi và báo cáo giá cả thị trường

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

11

Chỉnh lý số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

12

Triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án khuyến công năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

13

Triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh, giai đoạn 2017 đến năm 2025

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

14

Đề xuất xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

15

Triển khai các hoạt động khuyến công năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

16

Chỉ đạo công tác PCCC tại các chợ, các DN, cơ sở sản xuất, KD trên địa bàn

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

17

Triển khai nhiệm vụ xây dựng chợ văn minh thương mại

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

18

Triển khai xây dựng chợ An toàn thực phẩm

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

19

Rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại năm 2019

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

20

Thành lập và thực hiện kiểm tra các cơ sở việc thực hiện các quy định về ĐKKD và ATTP

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

21

Triển khai thực hiện đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP, lưu thông hàng hóa

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

22

Tổ chức các hoạt động liên quan đến xây dựng và trật tự đô thị

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

23

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tại các cụm công nghiệp

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

24

Rà soát, thống kê ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

25

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

26

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác và vận hành BCL rác Hương Phú

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

27

Thẩm định các TTHC thuộc lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

28

Báo cáo thống kê đất đai 2018

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

29

 Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn

Ban QLDA ĐTXD, Phòng KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

30

Tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Ban QLDA ĐTXD, Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo hướng thu gọn đầu mối, hình thành trường nhiều cấp học phù hợp với điều kiện của địa phương

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

2

Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Chỉ đạo công tác thay sách lớp 1

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

3

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

4

Triển khai có hiệu quả Đề án hệ sinh thái giáo dục và đào tạo thông minh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

5

Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC và công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

6

Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

7

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2019

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

8

Tổ chức các giải thể thao truyền thống năm 2019

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

9

Tham gia các giải Thể thao cấp tỉnh

Phòng

VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

10

Triển khai kiểm tra ATVSTP tết Nguyên đán

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

11

Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

12

Triển khai công tác phòng chống dịch, phòng chống suy dinh dưỡng

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

13

Cấp phát tiền trợ cấp, quà tết Nguyên đán cho các đối tượng được hưởng  chính sách

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

14

Triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển KTXH, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào DTTS năm 2019

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

15

Triển khai kế hoạch vận động HMTN đợt II năm 2019

Hội

Chữ thập đỏ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

III

Lĩnh vực  Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Phân bổ biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

2

Phối hợp với Sở Nội vụ, đơn vị thi công triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn đối với tuyến ngoại huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

3

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

4

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

5

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác đột xuất

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

6

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

7

Quyết định luân chuyển, điều động, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

8

Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

9

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

10

Phối hợp với Tổ Công tác kiểm tra công vụ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

11

Thẩm định các văn bản QPPL của các ngành trước khi trình UBND huyện ký ban hành

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

12

Triển khai các văn bản mới có hiệu lực thi hành cho cán bộ chủ chốt của huyện, xã

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

13

Triển khai kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

14

Triển khai kế hoạch hoạt động Hội đồng GDQP-AN

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

15

Triển khai công tác bảo đảm Quốc phòng, phòng không nhân dân năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

16

Hoàn thành thanh tra toàn diện tại xã Thượng Nhật

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

17

Thực hiện các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

18

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

19

Phối hợp với phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch giao ban chuyên đề về công tác tài chính, CCHC và ứng dụng CNTT

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

20

Triển khai kế hoạch kiểm tra tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

21

Triển khai tập huấn, hướng dẫn việc ứng dụng các phần mềm dùng chung phục vụ công tác quản lý điều hành cho các phòng, ban, các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.744