Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài, xã Hương Phú
False 24185Ngày cập nhật 08/09/2021

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài, xã Hương Phú.

Theo đó, UBND huyện đã quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài, xã Hương Phú với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài, xã Hương Phú.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

3. Tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: KS. Bạch Thanh Linh.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Khắc phục ngập lụt trong mùa mưa bão, nhằm phục vụ cho việc đi lại của người dân trong khu vực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, từng bước cải thiện đời sống cho người dân ở khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

6. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

Nâng cấp, mở rộng để khắc phục ngập lụt ngầm Ông Be và ngầm Thác Dài với tổng chiều dài L=340m, với những nội hạng mục chính như sau:

- Ngầm Ông Be:

+ Nâng cao độ ngầm tràn lên cao trình +47,00m với chiều dài tuyến L=270m.

+ Bề rộng nền đường đoàn đường dẫn B = 0,75m+3,5m+0,75m = 5,0m.

+ Bề rộng mặt đường đoạn ngầm tràn B = 0,25m+6m+0,25m = 6,5m.

+ Taluy mái đắp được gia cố bằng bê tông xi măng mác 150 dày 20cm.

+ Xây dựng thêm 2 cống hộp BxH=3,5x4,8m đảm bảo thoát nước hiện tại sau khi đã nâng cao độ đường tràn.

- Ngầm Thác Dài:

+ Nâng cao độ ngầm tràn lên cao trình +46,25m với chiều dài tuyến L=70m.

+ Bề rộng nền đường đoàn đường dẫn B = 0,5m+3m+0,5m = 4,0m.

+ Bề rộng mặt đường đoạn ngầm tràn B = 2x3,0 = 6,0m.

          + Taluy mái đắp được gia cố bằng bê tông xi măng mác 150 dày 20cm.

          + Riêng phía thượng lưu có tường chắn bê tông xi măng, gia cố bổ sung tường chắn dày 20cm áp dọc theo tường chắn cũ, cao độ khống chế từ chân đến đỉnh tường chắn hiện có.

          - Kết cấu mặt đường từ trên xuống:

          + Lớp mặt đường bê tông xi măng mác 250 đá 2x4 dày 20cm.

          + Lót bạt ni lông.

          + Lớp cấp phối đá dăm Dmax=37,5mm dày 15cm.

          + Đắp đất đầm chặt K95.

          - Hệ thống an toàn giao thông bao gồm cọc tiêu, cột thủy chí và biển báo được bố trí đảm bảo yêu cầu sử dụng.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Hương Phú.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 0,4ha.

9. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến cây, hiến đất để thực hiện dự án.

11. Tổng mức đầu t­ư:                                                                      3.850.000.000 đồng

(Ba tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng)

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng

:

3.348.674.000 đồng

 

- Chi phí quản lý dự án

:

89.379.000 đồng

 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

298.350.000 đồng

 

- Chi phí khác

:

27.550.000 đồng

 

- Dự phòng

:

86.047.000 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm, kể từ ngày khởi công.

15. Đơn vị tiếp nhận công trình: UBND xã Hương Phú.

16. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng: Cụ thể như biểu chi tiết đính kèm.

TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.736