Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024
False 7243Ngày cập nhật 05/04/2024

Sáng ngày 04/4/2024, Huyện uỷ Nam Đông tổ chức Hội nghị lần thứ 16 mở rộng để trình và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh uỷ.

Trong quý I, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định; tổ chức thành công lễ giao, nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2024; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân, an sinh xã hội đảm bảo. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi bất thường nên ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp; hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn kém hiệu quả, không đổi mới phương thức hoạt động, ít chuỗi liên kết giá trị; một số công trình dự án trên địa bàn vẫn còn vướng tình trạng giải phóng mặt bằng, nên chưa hoàn thiện; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra nhất là sau tết Nguyên đán.

Cũng tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; báo cáo tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Huyện ủy trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị, địa phương đã  phát biểu, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, KT – XH, quốc phòng – an ninh trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoài Trâm – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong những tháng còn lại của năm 2024, toàn hệ thống chính trị sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 đã đề ra; tăng cường tuyên truyền nhân dân chuyển đổi diện tích nông nghiệp không hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; huy động, lồng ghép tốt các nguồn lực đầu tư gắn với việc chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; đẩy mạnh công tác thanh quyết toán vốn đầu tư;  phối hợp lập nhiệm vụ điều chỉnh, tổ chức lấy ý kiến đồ án quy hoạch vùng huyện Phú Lộc - Nam Đông... sơ kết, đánh giá 01 năm phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”; tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyệnh; hoàn thành thẩm định lịch sử Đảng bộ huyện, phấn đấu ra mắt, công bố dịp 19/5/2024; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác phát triển đảng viên; tăng cường khảo sát, nắm bắt tình hình, phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17–NQ/HU, ngày 24/10/2022 của Huyện ủy nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 -2025 và những năm tiếp theo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần này cũng đã thực hiện các quy trình bổ sung nhân sự, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với đồng chí Trần Chí Thanh – Chỉ Huy trưởng BCH Quân sự huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.177
Truy cập hiện tại 128