Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

HUYỆN NAM ĐÔNG ƯU TIÊN VỐN CHÍNH SÁCH TỪ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI
False 7475Ngày cập nhật 16/03/2023

Giám đốc PGD NHCSXH huyện Nam Đông Hoàng Minh Tứ cho biết, trong việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn còn gặp một số khó khăn do địa bàn đồi núi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa chiếm tỷ lệ lớn, nguồn lực chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay; một số xã đạt chuẩn nông thôn mới bị cắt giảm một số chính sách của Chính phủ. Ngoài ra, giá cả một số nông sản trên địa bàn thiếu tính ổn định nên hiệu quả nguồn vốn mang lại chưa cao.

 

PGD NHCSXH huyện trong năm 2023 sẽ ưu tiên nguồn vốn cho Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, năm 2023, NHCSXH huyện tăng cường tham mưu cho lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung nguốn vốn cho vay để đáp ứng nhu cầu vay của ĐBDTTS trên địa bàn huyện; bám sát Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Mặt khác, đơn vị phối hợp rà soát các trường hợp có nhu cầu vay để vốn vay đến đúng đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Cùng với đó, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh để người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, tránh tình trạng trục lợi lãi suất, trục lợi chính sách trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng,ban, chính quyền địa phương vào cuộc. Qua đó, năm 2022, đơn vị đã giải ngân cho 1.107 cá nhân, hộ gia đình ĐBDTTS với số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Nam đông tiếp tục cùng cấp ủy, Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tín dụng Chính sách xã hội đến với người dân, ưu tiên nguồn vốn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS… giảm nghèo bền vững đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn mới.

https://badt.thuathienhue.gov.vn/?gd=18&cn=213&tc=1102

Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 7.274