Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông đẩy mạnh công tác giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP cho bà con trước mùa mưa bão
False 4286Ngày cập nhật 15/09/2022

Thời gian qua, thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi theo chủ trương của Chính phủ. Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp với PGD NHCSXH huyện Nam Đông triển khai các văn bản liên quan đến việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ như về đối tượng hỗ trợ: hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ; Doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là hộ nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.

 

         Ngoài việc triển khai tuyên truyền các văn bản đến từng thôn, bản theo chủ trương trên, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Đông đã phân công cán bộ chủ động tiếp cận với các trưởng thôn để tuyên truyền, phối hợp rà soát đối tượng, giải đáp thắc mắc về điều kiện và đối tượng vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Sau khi rà soát, đối với đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện vay vốn sẻ được hướng dẫn lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân một cách thuận lợi nhất.

      Qua thời gian rà soát, UBND các xã đã gởi danh sách lên phòng Dân tộc huyện. Trên cơ sở đó, NHCSXH huyện phối hợp với phòng Dân tộc và phòng LĐTB&XH huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định và tham mưu UBND huyện ban hành quyết định số 907/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 51 hộ đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP.

Sáng ngày 30 tháng 08 năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Nam Đông đã giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 41 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại xã Thượng Long và Thượng Lộ với số tiền là 1.640 triệu đồng, cùng tham dự buổi giải ngân có bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Nam Đông.

       Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách Xã hội huyện Nam Đông là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cho vay theo chính sách này. Sắp tới Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Xã hội huyện sẽ tăng cường hơn nữa việc triển khai tuyên truyền về chủ trương này đến từng hộ trên địa bàn, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

NHCSXH huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.968.539
Truy cập hiện tại 3.506