Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông: Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát đối với tín dụng chính sách xã hội tại các xã, thị trấn
False 4481Ngày cập nhật 07/09/2022

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, ngày 24/08/2022, bà Hồ Thị Hằng – Bí thư huyện đoàn - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã thực hiện kiểm tra công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Hương Phú.

 

      Theo đó, bà Hồ Thị Hằng đã cùng với Trưởng Ban giảm nghèo xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị -  xã hội xã trực tiếp kiểm tra một số hộ vay vốn trên địa bàn xã và có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND xã, Trưởng Ban giảm nghèo xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã và các tổ trưởng tổ tiết kiệm - vay vốn xã Hương Phú về tình hình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã và kế hoạch, giải pháp trong thời gian đến.

      Bà Hồ Thị Hằng cho biết: "Qua kiểm tra một số hộ vay vốn, nguồn vốn cho vay của NHCSXH được người dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vào việc sản sản xuất, kinh doanh, các phương án vay vốn có khả năng sinh lời, đảm bảo khả năng trả nợ đến hạn; Đảng ủy, UBND xã Hương Phú rất quan tâm đến công tác tín dụng chính sách xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã cũng phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức nhận ủy thác cho vay trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến với người dân. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH huyện trên địa bàn xã, giúp nhân dân trên địa bàn xã tiếp cận thuận lợi với tín dụng chính sách, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả. Đến nay, dư nợ cho vay trên địa bàn xã đạt trên 32 tỷ đồng, vốn vay đã góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã". Đến nay, đã có 8/10 thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện thực hiện kiểm tra, giám sát được 8/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đạt 80% kế hoạch năm. Trong thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên trong Ban đại diện. Do đó, đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, dư nợ không ngừng tăng trưởng. Đến nay, dư nợ tại NHCSXH huyện Nam Đông đạt trên 247 tỷ đồng, với gần 4,7 nghìn hộ dư nợ, chiếm 66,1% số hộ trên địa bàn huyện, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,016%, góp phần không nhỏ vào việc giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong thời gian đến, các Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện sẽ tiếp tục thực hiện vai trò, chức năng kiểm tra, giám sát công tác tín dụng chính sách xã hội theo kế hoạch đề ra.

Có thề nói rằng, trong thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện luôn phát huy tốt vai trò, chức năng kiểm tra, giám sát công tác tín dụng chính sách xã hội, nhằm giúp công tác tín dụng chính sách xã hội được thực hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch, nâng cao chất lượng tín dụng tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận thuận lơi nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

NHCSXH huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.969.032
Truy cập hiện tại 3.670