Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG
False 30619Ngày cập nhật 11/09/2021

UBND huyện Nam Đông đã ban hành chương trình số 08/CTr-UBND ngày 01/9/2021 Chương trình công tác tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2021. Nhiệm vụ trọng tậm của tháng 9 năm 2021.

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2021

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

II

Kế hoạch, Báo cáo, Phương án, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 10

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

2

Kế hoạch hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2022

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

3

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Công nghiệp, TTCN năm 2022

Phòng KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

4

Kế hoạch phúc tra xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

5

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2021

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

6

Kế hoạch tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2021

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

7

Kế hoạch Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

III

Chỉ thị, Quyết định

1

Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phòng Y tế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

I

Các hội nghị, buổi Lễ

1

Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

2

Biểu dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong năm học 2020-2021

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

3

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày Quốc khánh 02/9

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy- Phòng Văn hóa và Thông tin
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 338