Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
False 20005Ngày cập nhật 08/09/2021

Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.

Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 theo đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện, với nội dung cụ thể như sau:

  1. Các nhiệm vụ quy hoạch:

  - Kế hoạch vốn đã bố trí năm 2021: 1.700 triệu đồng.

  - Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021: 2.000 triệu đồng.

   2. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

  - Kế hoạch vốn đã bố trí năm 2021: 6.940 triệu đồng.

  - Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021: 6.640 triệu đồng.

 

TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.119.890
Truy cập hiện tại 54