Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN NAM ĐÔNG
False 13761Ngày cập nhật 05/04/2021

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2021

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 23/4

2

Đề án và Nghị quyết tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Nam Đông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 10/4

3

Đề án và Nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện huyện Nam Đông giai đoạn 2021 - 2025

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Trước 25/4

4

Đề án  và Nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Trước 25/4

5

Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 32-KL/HU ngày 10/10/2016 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 06/12/2011 của Huyện ủy nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Trước 25/4

6

Đề án và Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Trước 20/4

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 5 UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

2

Kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm năm 2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

3

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

III

Chỉ thị, Quyết định

1

Kiện toàn các BCĐ năm 2021, như: BCĐ HĐCC Quốc phòng, BCĐ Phòng không nhân dân, BCĐ Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh, BCĐ Hội đồng nghĩa vụ quân sự

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

I

Các hội nghị, buổi Lễ

1

Hội nghị hướng dẫn, tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

2

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày 30/4, 01/5

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc cho cây lúa, chủ động điều tiết nước hợp lý để chống khô hạn và trồng các loại cây màu vụ Đông Xuân 2020-2021

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

2

Phương án chuyển đổi những vùng ruộng thiếu nước và có nguy cơ thiếu nước sang gieo trồng các cây hoa màu phù hợp

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

3

Hoàn thành công tác điều tra, rà soát diện tích cây cao su; thông báo lịch khai thác mủ cao su; chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại và khai thác đúng quy trình

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

4

Đẩy mạnh chỉ đạo chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại trên những diện tích cam, chuối, dứa đã trồng của những năm trước; tiếp tục vận động nhân dân đăng ký thực hiện dự án trồng cam, chuối, dứa năm 2021 đạt chỉ tiêu, kế hoạch

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

5

Theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn; đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2021 đạt chỉ tiêu giao

Phòng NN&PTNT, TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

6

Tiếp tục thực hiện Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ; chuẩn bị giống và chỉ đạo trồng đảm bảo kế hoạch

Phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

7

Triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn. Tiếp tục chỉ đạo bà con trồng lại rừng sau khai thác, chú trọng việc xử lý thực bì trong mùa nắng nóng, không để xảy ra cháy rừng

Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng,

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

8

Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở, dự án

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

9

Theo dõi hoạt động vận chuyển, xử lý rác và hoạt động khoáng sản; ngăn chặn việc khai thác vàng trái phép tại xã Thượng Quảng

Phòng TN&MT, Công an, UBND xã Thượng Quảng

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

10

Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

Phòng TN&MT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

11

Tập trung thực hiện nghiêm túc Kết luận số 270 và Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Phòng TN&MT, Thanh tra, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

12

Thẩm định đồ án, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến các sở ban ngành, trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết CCN Hương Phú

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

13

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển CN, TTCN huyện năm 2021

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

14

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

 

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

15

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn

 

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

16

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ ATGT năm 2021; đôn đốc việc thi công và hoàn trả các tuyến đường công vụ, đường gom, cống qua đường HCM

 

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

17

Triển khai Kế hoạch tổ chức Chợ phiên nông sản, đặc sản miền núi Nam Đông

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

19

Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thu ngân sách đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra; triển khai kế hoạch chống thất thu trên địa bàn

Phòng TC-KH, Chi cục Thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

20

Thực hiện công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

21

Đôn đốc các đơn vị gửi hồ sơ các công trình hoàn thành để thẩm tra quyết toán, công tác thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

22

Giải quyết các cơ sở, trụ sở không sử dụng tránh lãng phí, thất thoát, hư hỏng tài sản công như: Nhà khách, trụ sở Hương Hòa cũ, Kho bạc nhà nước huyện,...

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

23

Thường xuyên rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo kế hoach chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình, kế hoạch đã xây dựng

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

2

Hoàn thành công tác cán bộ việc điều động, luân chuyển, tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý trước năm học 2021-2022

Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

3

Khám sức khỏe tuyển sinh Quân sự năm 2021 (dự kiến 15/4)

Phòng Y tế, TTYT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

4

Thực hiện đánh giá Bộ tiêu chí Cơ sở khám chữa bệnh an toàn Covid-19 hàng tháng và cập nhập trên phần mềm của Bộ Y tế

Phòng Y tế, TTYT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

5

Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19, phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, Bạch hầu, bệnh Cúm mùa

Phòng Y tế, TTYT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

6

Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phòng VH&TT, TTVH-TT,TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

7

Tiếp tục tuyên truyền 46 năm ngày Chiến thắng 30/4 giải phóng Miền nam, ngày Quốc tế Lao động 01/5

Phòng VH&TT, TTVH-TT,TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

8

Phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV năm 2021 diễn ra trên địa bàn huyện

Phòng VH&TT, TTVH-TT,TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

9

Xây dựng kế hoạch mở lớp truyền dạy ẩm thực truyền thống tại xã Thượng Lộ; kế hoạch mở lớp truyền dạy các điệu múa truyền thống tại xã Thượng Nhật

Phòng VH&TT, xã Thượng Nhật, Thượng Lộ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

10

Tiếp tục chỉ đạo các xã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở

PhòngVH&TT, UBND các xã

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

11

Kiểm tra các điểm hoạt động du lịch

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

12

Tổ chức Ngày sách Việt Nam

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

13

Kiểm tra, rà soát xử lý karaoke di động hoạt động không đúng quy định để xử lý

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

14

Phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 4

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Duy trì nghiêm chế độ trực Chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, tuần tra đảm bảo an toàn tuyết đối trên địa bàn huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

2

Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch huấn luyện, phê chuẩn kế hoạch, giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện lực lượng dân quân các xã, thị trấn theo đúng chương trình huấn luyện năm

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

3

Triển khai kế hoạch diễn tập năm 2021

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

4

Tiếp tục tập trung nắm tình hình trên các lĩnh vực; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

5

Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

6

Tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

7

Báo cáo tự chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện quý I năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

8

Trình Sở Nội vụ xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo các Nghị định của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

9

Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

10

Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2021

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

11

Kiểm tra công vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

12

Đánh giá chất lượng hoạt động quý I của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

13

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

14

Ban hành Kết luận thanh tra đột xuất tại UBND thị trấn Khe Tre về công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với 07 hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

15

Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ theo lịch đã xây dựng. Giải quyết kịp thời các đơn thư phát sinh phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

16

Tiếp tục cập nhật, theo dõi, đôn đốc thực hiện phản ánh hiện trường

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

17

Tiếp tục đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện.

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 4

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.312